15.9.2016
CULT_PR(2016)587655
PROIECT DE RAPORT
referitor la propunerea de directivă a Parlamentului European și a Consiliului de modificare a Directivei 2010/13/UE privind coordonarea anumitor dispoziții stabilite prin acte cu putere de lege sau acte administrative în cadrul statelor membre cu privire la furnizarea de servicii mass-media audiovizuale având în vedere evoluțiile de pe piață
(COM(2016)0287 - C8-0193/2016 - 2016/0151(COD))
Comisia pentru cultură și educație
Raportoare: Sabine Verheyen, Petra Kammerevert

Acest document nu există în format html, dar este disponibil în formatele următoare:
PDF 1069kWORD 137k
Notă juridică