9.11.2016
DEVE_AD(2016)585778
ATZINUMS
Sniegusi Attīstības komiteja
Vides, sabiedrības veselības un pārtikas nekaitīguma komitejai
par ES iespējām uzlabot zāļu pieejamību
(2016/2057(INI))
Atzinuma sagatavotājs: Ignazio Corrao

Šis dokuments nav pieejams HTML formātā, bet ir pieejams šādos formātos:
PDF 412kWORD 64k
Juridisks paziņojums