9.11.2016
DEVE_AD(2016)585778
STANOVISKO
Výboru pre rozvoj
pre Výbor pre životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť potravín
k možnostiam EÚ na zlepšenie prístupu k liekom
(2016/2057(INI))
Spravodajca výboru požiadaného o stanovisko: Ignazio Corrao

Tento dokument neexistuje vo formáte HTML, je však k dispozícii v týchto formátoch:
PDF 348kWORD 63k
Právne oznámenie