9.11.2016
DEVE_AD(2016)585778
YTTRANDE
från utskottet för utveckling
till utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet
över EU:s alternativ för att förbättra tillgången till läkemedel
(2016/2057(INI))
Föredragande av yttrande: Ignazio Corrao

Det här dokumentet finns inte i html men däremot i följande format:
PDF 177kWORD 63k
Rättsligt meddelande