31.3.2017
DEVE_AD(2017)599683
СТАНОВИЩЕ
на комисията по развитие
на вниманието на комисията по бюджети
относно предложението за решение на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Решение № 466/2014/ЕС за предоставяне на гаранция от ЕС на Европейската инвестиционна банка за загуби по операции по финансиране на инвестиционни проекти извън Съюза
(COM(2016)0583 - C8-0376/2016 - 2016/0275(COD))
Докладчик по становище (*): Нърдж Дива

Този документ не съществува във формат HTML, но е на разположение в следните формати:
PDF 749kWORD 147k
Правна информация