31.3.2017
DEVE_AD(2017)599683
UDTALELSE
fra Udviklingsudvalget
til Budgetudvalget
om forslag til Europa-Parlamentet og Rådets afgørelse om ændring af afgørelse nr. 466/2014/EU om en EU-garanti til Den Europæiske Investeringsbank mod tab i forbindelse med finansieringstransaktioner til støtte for investeringsprojekter uden for Unionen
(COM(2016)0583 - C8-0376/2016 - 2016/0275(COD))
Ordfører for udtalelse(*): Nirj Deva

Dokumentet foreligger ikke i HTML-format, men findes i følgende formater:
PDF 368kWORD 141k
Juridisk meddelelse