31.3.2017
DEVE_AD(2017)599683
ARVAMUS
Esitaja: arengukomisjon
Saaja: eelarvekomisjon
mis käsitleb ettepanekut võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu otsus, millega muudetakse otsust nr 466/2014/EL, millega antakse Euroopa Investeerimispangale ELi tagatis liiduväliste investeerimisprojektide toetamiseks sõlmitud finantseerimistehingutest tekkida võiva kahjumi puhuks
(COM(2016)0583 - C8-0376/2016 - 2016/0275(COD))
Arvamuse koostaja: Nirj Deva

Dokumendist puudub HTML-versioon, kuid olemas on järgmised vormingud:
PDF 529kWORD 143k
Õigusalane teave