31.3.2017
DEVE_AD(2017)599683
LAUSUNTO
kehitysvaliokunnalta
budjettivaliokunnalle
ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston päätökseksi EU:n takuun myöntämisestä Euroopan investointipankille unionin ulkopuolella toteutettavia investointihankkeita tukevista rahoitustoimista mahdollisesti aiheutuvien tappioiden varalta annetun päätöksen N:o 466/2014/EU muuttamisesta
(COM(2016)0583 - C8-0376/2016 - 2016/0275(COD))
Valmistelija (*): Nirj Deva

Asiakirjasta ei ole HTML-versiota. Se on saatavilla seuraavissa muodoissa:
PDF 457kWORD 144k
Oikeudellinen huomautus