31.3.2017
DEVE_AD(2017)599683
NUOMONĖ
Vystymosi komiteto
pateikta Biudžeto komitetui
dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos sprendimo, kuriuo iš dalies keičiamas Sprendimas Nr. 466/2014/ES, kuriuo Europos investicijų bankui suteikiama ES garantija finansavimo operacijų, kuriomis remiami investiciniai projektai ne Sąjungoje, nuostoliams atlyginti
(COM(2016) 0583 - C8-0376/2016 - 2016/0275(COD))
Nuomonės referentas (*): Nirj Deva

Šio dokumento nėra HTML formatu, tačiau jį galima gauti šiais formatais:
PDF 721kWORD 101k
Teisinis pranešimas