31.3.2017
DEVE_AD(2017)599683
ADVIES
van de Commissie ontwikkelingssamenwerking
aan de Begrotingscommissie
inzake het voorstel voor een besluit van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Besluit nr. 466/2014/EU tot verlening van een EU-garantie voor verliezen van de Europese Investeringsbank op financieringsverrichtingen van projecten buiten de Unie
(COM(2016)0583 - C8-0376/2016 - 2016/0275(COD))
Rapporteur voor advies (*): Nirj Deva

Dit document bestaat niet in HTML, maar is beschikbaar in de volgende formaten:
PDF 458kWORD 138k
Juridische mededeling