31.3.2017
DEVE_AD(2017)599683
OPINIA
Komisji Rozwoju
dla Komisji Budżetowej
w sprawie wniosku dotyczącego decyzji Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającej decyzję nr 466/2014/UE w sprawie udzielenia gwarancji UE dla Europejskiego Banku Inwestycyjnego na pokrycie strat poniesionych w związku z działaniami z zakresu finansowania wspierającymi projekty inwestycyjne poza granicami Unii
(COM(2016)0583 - C8-0376/2016 - 2016/0275(COD))
Sprawozdawca komisji opiniodawczej (*): Nirj Deva

Ten dokument nie istnieje w formacie HTML, ale jest dostępny w tych formatach:
PDF 730kWORD 144k
Informacja prawna