31.3.2017
DEVE_AD(2017)599683
AVIZ
al Comisiei pentru dezvoltare
destinat Comisiei pentru bugete
referitor la propunerea de decizie a Parlamentului European și a Consiliului de modificare a Deciziei nr. 466/2014/UE a Parlamentului European și a Consiliului de acordare a unei garanții a UE Băncii Europene de Investiții pentru pierderile rezultate din operațiuni de finanțare care sprijină proiecte de investiții în afara Uniunii
(COM(2016)0583 - C8-0376/2016 - 2016/0275(COD))
Raportor pentru aviz (*): Nirj Deva

Acest document nu există în format html, dar este disponibil în formatele următoare:
PDF 722kWORD 147k
Notă juridică