31.3.2017
DEVE_AD(2017)599683
STANOVISKO
Výboru pre rozvoj
pre Výbor pre rozpočet
k návrhu rozhodnutia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa mení rozhodnutie č. 466/2014/EÚ, ktorým sa Európskej investičnej banke poskytuje záruka EÚ za straty z finančných operácií na podporu investičných projektov mimo Únie
(COM(2016)0583 - C8-0376/2016 - 2016/0275(COD))
Spravodajca výboru požiadaného o stanovisko (*): Nirj Deva

Tento dokument neexistuje vo formáte HTML, je však k dispozícii v týchto formátoch:
PDF 668kWORD 144k
Právne oznámenie