31.3.2017
DEVE_AD(2017)599683
MNENJE
Odbora za razvoj
za Odbor za proračun
o predlogu sklepa Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Sklepa št. 466/2014/EU o odobritvi jamstva EU Evropski investicijski banki za izgube pri financiranju v podporo naložbenim projektom zunaj Unije
(COM(2016)0583 - C8-0876/2016 - 2016/0275(COD))
Pripravljavec mnenja (*): Nirj Deva

Ta dokument ni na voljo v formatu HTML, vendar je na voljo v teh formatih:
PDF 712kWORD 142k
Pravno obvestilo