31.3.2017
DEVE_AD(2017)599683
YTTRANDE
från utskottet för utveckling
till budgetutskottet
över förslaget till Europaparlamentets och rådets beslut om ändring av beslut nr 466/2014/EU om beviljande av en EU-garanti till Europeiska investeringsbanken mot förluster vid lån och lånegarantier till projekt utanför unionen
(COM(2016)0583 - C8-0376/2016 - 2016/0275(COD))
Föredragande av yttrande (*): Nirj Deva

Det här dokumentet finns inte i html men däremot i följande format:
PDF 458kWORD 143k
Rättsligt meddelande