25.4.2018
DEVE_AD(2018)618133
UDTALELSE
fra Udviklingsudvalget
til Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed
om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse om ændring af afgørelse nr. 1313/2013/EU om en EU-civilbeskyttelsesmekanisme
(COM(2017)0772 - C8-0409/2017 - 2017/0309(COD))
Ordfører for udtalelse: Željana Zovko

Dokumentet foreligger ikke i HTML-format, men findes i følgende formater:
PDF 569kWORD 123k
Juridisk meddelelse