25.4.2018
DEVE_AD(2018)618133
ARVAMUS
Esitaja: arengukomisjon
Saaja: keskkonna-, rahvatervise ja toiduohutuse komisjon
ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu otsus, millega muudetakse otsust nr 1313/2013/EL liidu kodanikukaitse mehhanismi kohta
(COM(2017)0772/2 - C8-0409/2017 - 2017/0309(COD))
Arvamuse koostaja: Željana Zovko

Dokumendist puudub HTML-versioon, kuid olemas on järgmised vormingud:
PDF 560kWORD 159k
Õigusalane teave