25.4.2018
DEVE_AD(2018)618133
LAUSUNTO
kehitysvaliokunnalta
ympäristön, kansanterveyden ja elintarvikkeiden turvallisuuden valiokunnalle
ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston päätökseksi unionin pelastuspalvelumekanismista annetun päätöksen N:o 1313/2013/EU muuttamisesta
(COM(2017)0772/2 - C8-0409/2017 - 2017/0309(COD))
Valmistelija: Željana Zovko

Asiakirjasta ei ole HTML-versiota. Se on saatavilla seuraavissa muodoissa:
PDF 483kWORD 160k
Oikeudellinen huomautus