25.4.2018
DEVE_AD(2018)618133
ADVIES
van de Commissie ontwikkelingssamenwerking
aan de Commissie milieubeheer, volksgezondheid en voedselveiligheid
inzake het voorstel voor een besluit van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Besluit nr. 1313/2013/EU betreffende een Uniemechanisme voor civiele bescherming
(COM(2017)0772/2 - C8-0409/2017 - 2017/0309(COD))
Rapporteur voor advies: Željana Zovko

Dit document bestaat niet in HTML, maar is beschikbaar in de volgende formaten:
PDF 485kWORD 160k
Juridische mededeling