25.4.2018
DEVE_AD(2018)618133
OPINIA
Komisji Rozwoju
dla Komisji Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności
w sprawie wniosku dotyczącego decyzji Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającej decyzję nr 1313/2013/UE w sprawie Unijnego Mechanizmu Ochrony Ludności
(COM(2017)0772/2 - C8-0409/2017 - 2017/0309(COD))
Sprawozdawczyni komisji opiniodawczej: Željana Zovko

Ten dokument nie istnieje w formacie HTML, ale jest dostępny w tych formatach:
PDF 733kWORD 161k
Informacja prawna