25.4.2018
DEVE_AD(2018)618133
AVIZ
al Comisiei pentru dezvoltare
destinat Comisiei pentru mediu, sănătate publică și siguranță alimentară
referitor la propunerea de decizie a Parlamentului European și a Consiliului de modificare a Deciziei nr. 1313/2013/UE privind un mecanism de protecție civilă al Uniunii
(COM(2017)0772/2 - C8-0409/2017 - 2017/0309(COD))
Raportoare pentru aviz: Željana Zovko

Acest document nu există în format html, dar este disponibil în formatele următoare:
PDF 726kWORD 162k
Notă juridică