25.4.2018
DEVE_AD(2018)618133
MNENJE
Odbora za razvoj
za Odbor za okolje, javno zdravje in varnost hrane
o predlogu sklepa Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Sklepa št. 1313/2013/EU o mehanizmu Unije na področju civilne zaščite
(COM(2017)0772/2 - C8-0409/2017 - 2017/0309(COD))
Pripravljavka mnenja: Željana Zovko

Ta dokument ni na voljo v formatu HTML, vendar je na voljo v teh formatih:
PDF 718kWORD 123k
Pravno obvestilo