25.4.2018
DEVE_AD(2018)618133
YTTRANDE
från utskottet för utveckling
till utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet
över förslaget till Europaparlamentets och rådets beslut om ändring av beslut nr 1313/2013/EU om en civilskyddsmekanism för unionen.
(COM(2017)0772/2 - C8-0409/2017 - 2017/0309(COD))
Föredragande av yttrande: Željana Zovko

Det här dokumentet finns inte i html men däremot i följande format:
PDF 569kWORD 160k
Rättsligt meddelande