11.10.2018
DEVE_AD(2018)625346
STANOVISKO
Výboru pre rozvoj
pre Výbor pre medzinárodný obchod
k Svetovej obchodnej organizácii (WTO): ďalší postup
(2018/2084(INI))
Spravodajkyňa výboru požiadaného o stanovisko: Lola Sánchez Caldentey

Tento dokument neexistuje vo formáte HTML, je však k dispozícii v týchto formátoch:
PDF 157kWORD 68k
Právne oznámenie