22.11.2018
DEVE_AD(2018)627027
ATZINUMS
Sniegusi Attīstības komiteja
Ārlietu komitejai
par projektu Padomes lēmumam par to, lai Savienības vārdā noslēgtu Sadarbības nolīgumu par partnerību un attīstību starp Eiropas Savienību un tās dalībvalstīm, no vienas puses, un Afganistānas Islāma Republiku, no otras puses
15093/2016 - C8-0107/2018 - 2015/0302(NLE))
Atzinuma sagatavotājs: Frank Engel

Šis dokuments nav pieejams HTML formātā, bet ir pieejams šādos formātos:
PDF 133kWORD 49k
Juridisks paziņojums