22.11.2018
DEVE_AD(2018)627027
ADVIES
van de Commissie ontwikkelingssamenwerking
aan de Commissie buitenlandse zaken
over het ontwerp van besluit van de Raad betreffende de sluiting, namens de Unie, van de samenwerkingsovereenkomst inzake partnerschap en ontwikkeling tussen de Europese Unie en haar lidstaten, enerzijds, en de Islamitische Republiek Afghanistan, anderzijds
15093/2016 - C8-0107/2018 - 2015/0302(NLE))
Rapporteur voor advies: Frank Engel

Dit document bestaat niet in HTML, maar is beschikbaar in de volgende formaten:
PDF 124kWORD 50k
Juridische mededeling