22.11.2018
DEVE_AD(2018)627027
AVIZ
al Comisiei pentru dezvoltare
destinat Comisiei pentru afaceri externe
referitor la proiectul de decizie a Consiliului privind încheierea, în numele Uniunii, a Acordului de cooperare privind parteneriatul și dezvoltarea dintre Uniunea Europeană și statele membre ale acesteia, pe de o parte, și Republica Islamică Afganistan, pe de altă parte
(15093/2016 - C8-0107/2018 - 2015/0302(NLE))
Raportor pentru aviz: Frank Engel

Acest document nu există în format html, dar este disponibil în formatele următoare:
PDF 123kWORD 50k
Notă juridică