22.11.2018
DEVE_AD(2018)627027
YTTRANDE
från utskottet för utveckling
till utskottet för utrikesfrågor
över förslaget till rådets beslut om ingående, på unionens vägnar, av samarbetsavtalet om partnerskap och utveckling mellan Europeiska unionen och dess medlemsstater, å ena sidan, och Islamiska republiken Afghanistan, å andra sidan
(15093/2016 - C8-0107/2018 - 2015/0302(NLE))
Föredragande av yttrande: Frank Engel

Det här dokumentet finns inte i html men däremot i följande format:
PDF 122kWORD 50k
Rättsligt meddelande