12.2.2019
DEVE_AD(2019)629646
LAUSUNTO
kehitysvaliokunnalta
maatalouden ja maaseudun kehittämisen valiokunnalle
ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi jäsenvaltioiden yhteisen maatalouspolitiikan nojalla laatimien, Euroopan maatalouden tukirahastosta (maataloustukirahasto) ja Euroopan maaseudun kehittämisen maatalousrahastosta (maaseuturahasto) rahoitettavien strategiasuunnitelmien (YMP:n strategiasuunnitelmat) tukea koskevista säännöistä sekä Euroopan parlamentin ja neuvoston asetusten (EU) N:o 1305/2013 ja (EU) N:o 1307/2013 kumoamisesta
(COM(2018)0392 - C8-0248/2018 - 2018/0216(COD))
Valmistelija: Maria Heubuch

Asiakirjasta ei ole HTML-versiota. Se on saatavilla seuraavissa muodoissa:
PDF 304kWORD 201k
Oikeudellinen huomautus