9.10.2019
DEVE_AD(2019)639818
СТАНОВИЩЕ
на комисията по развитие
на вниманието на комисията по бюджети
относно проекта на общ бюджет на Европейския съюз за финансовата 2020 година
(2019/2028(BUD))
Докладчик по становище: Шарл Гьоренс

Този документ не съществува във формат HTML, но е на разположение в следните формати:
PDF 152kWORD 67k
Правна информация