9.10.2019
DEVE_AD(2019)639818
ATZINUMS
Sniegusi Attīstības komiteja
Budžeta komitejai
par Eiropas Savienības 2020. finanšu gada vispārējā budžeta projektu
(2019/2028(BUD))
Atzinuma sagatavotājs: Charles Goerens

Šis dokuments nav pieejams HTML formātā, bet ir pieejams šādos formātos:
PDF 152kWORD 68k
Juridisks paziņojums