9.10.2019
DEVE_AD(2019)639818
ADVIES
van de Commissie ontwikkelingssamenwerking
aan de Begrotingscommissie
inzake het ontwerp van algemene begroting van de Europese Unie voor het begrotingsjaar 2020
(2019/2028(BUD))
Rapporteur voor advies: Charles Goerens

Dit document bestaat niet in HTML, maar is beschikbaar in de volgende formaten:
PDF 132kWORD 69k
Juridische mededeling