9.10.2019
DEVE_AD(2019)639818
AVIZ
al Comisiei pentru dezvoltare
destinat Comisiei pentru bugete
referitor la proiectul de buget general al Uniunii Europene pentru exercițiul financiar 2020
(2019/2028(BUD))
Raportor pentru aviz: Charles Goerens

Acest document nu există în format html, dar este disponibil în formatele următoare:
PDF 141kWORD 66k
Notă juridică