9.10.2019
DEVE_AD(2019)639818
STANOVISKO
Výboru pre rozvoj
pre Výbor pre rozpočet
k návrhu všeobecného rozpočtu Európskej únie na rozpočtový rok 2020
(2019/2028(BUD))
Spravodajca výboru požiadaného o stanovisko: Charles Goerens

Tento dokument neexistuje vo formáte HTML, je však k dispozícii v týchto formátoch:
PDF 144kWORD 67k
Právne oznámenie