9.10.2019
DEVE_AD(2019)639818
YTTRANDE
från utskottet för utveckling
till budgetutskottet
över förslaget till Europeiska unionens allmänna budget för budgetåret 2020
(2019/2028(BUD))
Föredragande av yttrande: Charles Goerens

Det här dokumentet finns inte i html men däremot i följande format:
PDF 132kWORD 66k
Rättsligt meddelande