20.12.2019
DEVE_AD(2019)644723
OPINIA
Komisji Rozwoju
dla Komisji Rybołówstwa
w sprawie wniosku dotyczącego decyzji Rady w sprawie zawarcia, w imieniu Unii Europejskiej, protokołu wykonawczego do Umowy o partnerstwie w sprawie połowów pomiędzy Demokratyczną Republiką Wysp Świętego Tomasza i Książęcej a Wspólnotą Europejską
(COM(2019)0377 - C9-0000/2019 - 2019/0173(NLE))
Sprawozdawca komisji opiniodawczej: Bernhard Zimniok

Ten dokument nie istnieje w formacie HTML, ale jest dostępny w tych formatach:
PDF 158kWORD 54k
Informacja prawna