20.12.2019
DEVE_AD(2019)644723
FÖRSLAG TILL YTTRANDE
från utskottet för utveckling
till fiskeriutskottet
över utkastet till rådets beslut om ingående på Europeiska unionens vägnar av protokollet om genomförande av partnerskapsavtalet om fiske mellan Demokratiska republiken São Tomé och Príncipe och Europeiska gemenskapen
(COM(2019)0377 - C9-0000/2019 - 2019/0173(NLE))
Föredragande av yttrande: Bernhard Zimniok

Det här dokumentet finns inte i html men däremot i följande format:
PDF 134kWORD 47k
Rättsligt meddelande