Επιστροφή στη διαδικτυακή πύλη Europarl

Choisissez la langue de votre document :

13.9.2016
DEVE_AM(2016)589201
Σχέδιο γνωμοδότησης
Ignazio Corrao
(PE585.778v01-00)
σχετικά με τις επιλογές της ΕΕ για τη βελτίωση της πρόσβασης σε φάρμακα
(2016/2057(INI))

Το έγγραφο αυτό δεν υφίσταται σε HTML αλλά διατίθεται στους εξής μορφότυπους:
PDF 807kWORD 95k
Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου