Επιστροφή στη διαδικτυακή πύλη Europarl

Choisissez la langue de votre document :

12.12.2018
DEVE_AM(2018)632096
ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ
25 - 82
Σχέδιο γνωμοδότησης
Maria Heubuch
(PE629.647v01-00)
Χρηματοδότηση, διαχείριση και παρακολούθηση της κοινής γεωργικής πολιτικής
Πρόταση κανονισμού
(COM(2018)0393 - C8-0247/2018 - 2018/0217(COD))

Το έγγραφο αυτό δεν υφίσταται σε HTML αλλά διατίθεται στους εξής μορφότυπους:
PDF 278kWORD 105k
Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου