Povratak na portal Europarl

Choisissez la langue de votre document :

12.12.2018
DEVE_AM(2018)632096
AMANDMANI
25 - 82
Nacrt mišljenja
Maria Heubuch
(PE629.647v01-00)
o financiranju i nadzoru zajedničke poljoprivredne politike te upravljanju njome
Prijedlog uredbe
(COM(2018)0393 - C8-0247/2018 - 2018/0217(COD))

Dokument ne postoji u HTML obliku, no dostupan je u sljedećim formatima:
PDF 268kWORD 108k
Pravna napomena