Terug naar het Europarl-portaal

Choisissez la langue de votre document :

12.12.2018
DEVE_AM(2018)632096
AMENDEMENTEN
25 - 82
Ontwerpadvies
Maria Heubuch
(PE629.647v01-00)
Financiering, beheer en monitoring van het gemeenschappelijk landbouwbeleid en intrekking van Verordening (EU) nr.1306/2013
Voorstel voor een verordening
(COM(2018)0393 - C8-0247/2018 - 2018/0217(COD))

Dit document bestaat niet in HTML, maar is beschikbaar in de volgende formaten:
PDF 295kWORD 89k
Juridische mededeling