Návrat na portál Europarl

Choisissez la langue de votre document :

12.12.2018
DEVE_AM(2018)632096
POZMEŇUJÚCE NÁVRHY
25 - 82
Návrh stanoviska
Maria Heubuch
(PE629.647v01-00)
Financovanie, riadenie a monitorovanie spoločnej poľnohospodárskej politiky
Návrh nariadenia
(COM(2018)0393 - C8-0247/2018 - 2018/0217(COD))

Tento dokument neexistuje vo formáte HTML, je však k dispozícii v týchto formátoch:
PDF 306kWORD 103k
Právne oznámenie