PDF 183kWORD 277k

 

Komisja Rozwoju

 

DEVE(2019)0402_1

PROJEKT PORZĄDKU DZIENNEGO

Posiedzenie

Wtorek 2 kwietnia 2019 r., w godz. 14.30 – 18.30

Bruksela

Sala: Altiero Spinelli (3G-3)

1. Przyjęcie porządku dziennego

2. Komunikaty przewodniczącej

3. Zatwierdzenie protokołów posiedzeń

         21-22 stycznia 2019 r. PV – PE634.540v01-00

4. Komunikaty Komisji

DEVE/8/01664

         Oświadczenie Komisji (ewentualnie)

5. Tura pytań

6. Forum Polityczne Wysokiego Szczebla ONZ ds. Zrównoważonego Rozwoju w 2019 r.

DEVE/8/15843

         Wymiana poglądów z DG DEVCO (Komisja Europejska) na temat sprawozdawczości UE, w tym przyszłego wspólnego sprawozdania podsumowującego

7. Sytuacja humanitarna w Afryce Południowej (Malawi, Mozambik, Zimbabwe) po przejściu cyklonu Idai

DEVE/8/15890

         Wymiana poglądów z Komisją Europejską (DG ECHO)

8. Sytuacja jezydów w Iraku

DEVE/8/15582

         Wymiana poglądów z Centralną Radą Jezydów w Niemczech

9. Misja obserwacji wyborów do Senegalu z okazji wyborów prezydenckich w dniu 24 lutego 2019 r.

DEVE/8/15834

         Wymiana poglądów z Eleną Valenciano, głównym obserwatorem z ramienia UE i Stefanem Gehroldem, przewodniczącym delegacji obserwatorów wyborów z ramienia Parlamentu Europejskiego

10. Misja obserwacji wyborów do Nigerii z okazji wyborów parlamentarnych w dniu 23 lutego 2019 r.

DEVE/8/15829

         Wymiana poglądów z Marią Areną, głównym obserwatorem z ramienia UE i Santiago Fisasem Ayxelà, przewodniczącym delegacji obserwatorów wyborów z ramienia Parlamentu Europejskiego

Przy drzwiach zamkniętych

11. Współpraca z Iranem na rzecz rozwoju, w tym stosowanie środków specjalnych

DEVE/8/15831

         Wymiana poglądów z Komisją Europejską i ESDZ

12. Sprawy różne

13. Następne posiedzenia

         8 kwietnia 2019 r., w godz. 15.00 – 18.30

         24 lipca 2019 r., w godz. 9.00 – 12.30 (Bruksela)

2 kwietnia 2019 r., w godz. 17.30 – 18.30  (przy drzwiach zamkniętych)

14. Posiedzenie koordynatorów

Ostatnia aktualizacja: 29 marca 2019Informacja prawna