PDF 172kWORD 277k

 

Utskottet för utveckling

 

DEVE(2019)0402_1

FÖRSLAG TILL FÖREDRAGNINGSLISTA

Sammanträde

Tisdagen den 2 april 2019 kl. 14.30–18.30

Bryssel

Lokal: Altiero Spinelli (3G-3)

1. Godkännande av föredragningslistan

2. Meddelanden från ordföranden

3. Justering av sammanträdesprotokoll

         21–22 januari 2019 PV – PE634.540v01-00

4. Meddelanden från kommissionen

DEVE/8/01664

         Uttalande av kommissionen (eventuellt)

5. Frågestund

6. FN:s politiska högnivåforum för hållbar utveckling 2019

DEVE/8/15843

         Diskussion med GD DEVCO, kommissionen, om EU:s rapportering, inbegripet den kommande gemensamma sammanfattande rapporten

7. Den humanitära situationen i södra Afrika (Malawi, Moçambique och Zimbabwe) efter den tropiska cyklonen Idai

DEVE/8/15890

         Diskussion med kommissionen (GD ECHO)

8. Situationen för yazidier i Irak

DEVE/8/15582

         Diskussion med Zentralrat der Ȇzȋden in Deutschland (Centralrådet för yazidier i Tyskland)

9. Valobservatörsuppdraget till presidentvalet i Senegal den 24 februari 2019

DEVE/8/15834

         Diskussion med Elena Valenciano, EU:s chefsobservatör, och Stefan Gehrold, ordförande för Europaparlamentets valövervakningsdelegation

10. Valobservatörsuppdraget till det allmänna valet i Nigeria den 23 februari 2019

DEVE/8/15829

         Diskussion med Maria Arena, EU:s chefsobservatör, och Santiago Fisas Ayxelà, ordförande för Europaparlamentets valövervakningsdelegation

Inom stängda dörrar

11. Utvecklingssamarbete med Iran, inbegripet användningen av särskilda åtgärder

DEVE/8/15831

         Diskussion med kommissionen och utrikestjänsten

12. Övriga frågor

13. Kommande sammanträden

         8 april 2019 kl. 15.00–18.30

         24 juli 2019 kl. 9.00–12.30 (Bryssel)

2 april 2019 kl. 17.30–18.30  (inom stängda dörrar)

14. Samordnarnas sammanträde

Senaste uppdatering: 29 mars 2019Rättsligt meddelande