PDF 157kWORD 260k

 

Комисия по развитие

 

DEVE(2019)0710_1

ПРОЕКТ НА ДНЕВЕН РЕД

Уредително заседание

Сряда, 10 юли 2019 г., 14.30–15.00 ч.

Брюксел

Зала: „Пол-Анри Спак“ (3C050)

Откриване на заседанието от временния председател

1. Избор на председател

под председателството на новоизбрания председател

2. Избор на първи заместник-председател

3. Избор на втори заместник-председател

4. Избор на трети заместник-председател

5. Избор на четвърти заместник-председател

6. Съобщения на председателя

7. Следващи заседания

         24 юли 2019 г., 9.00–12.30 ч. (Брюксел)

Последно осъвременяване: 9 юли 2019 г.Правна информация