PDF 173kWORD 273k

 

Komisja Rozwoju

 

DEVE(2019)0724_1

PROJEKT PORZĄDKU DZIENNEGO

Posiedzenie

Środa 24 lipca 2019 r., w godz. 9.00 – 12.30

Bruksela

Sala: Paul-Henri Spaak (5B001)

1. Przyjęcie porządku dziennego

2. Komunikaty przewodniczącego

3. Komunikaty Komisji

DEVE/9/00619

         Oświadczenie Komisji (ewentualnie)

4. Polityka UE na rzecz rozwoju – przyszłe wyzwania

DEVE/9/00620

         Wymiana poglądów ze Stefano Manservisim, dyrektorem generalnym DG DEVCO (Komisja Europejska)

5. Stosunki UE z grupą państw AKP: Ocena obowiązującej umowy z Kotonu i możliwości po roku 2020

DEVE/9/00621

         Wymiana poglądów z przedstawicielami Komisji Europejskiej, ESDZ i sekretariatu AKP

6. Nowy budżet ogólny Unii Europejskiej na rok budżetowy 2020 - wszystkie sekcje

DEVE/9/00542

 2019/2028(BUD) 

 

Sprawozdawca komisji opiniodawczej:

 

Charles Goerens (Renew)

 

Przedm. właśc.:

 

BUDG

 

 

 

         Wymiana poglądów (bez dokumentu)

         Termin składania poprawek: 9 września 2019 r., godz. 18.00

7. Tura pytań

8. Priorytety prezydencji fińskiej w dziedzinie pomocy humanitarnej

DEVE/9/00622

         Wymiana poglądów z Ville SKINNARIM, ministrem ds. współpracy na rzecz rozwoju i handlu zagranicznego Finlandii

9. Sprawy różne

10. Następne posiedzenia

         4 września 2019 r., w godz. 9.00 – 12.30 i 14.30 – 18.30 (Bruksela)

         5 września 2019 r., w godz. 9.00 – 12.30 (Bruksela)

Ostatnia aktualizacja: 19 lipca 2019Informacja prawna