PDF 173kWORD 292k

 

Vystymosi komitetas

 

DEVE(2019)0904_1

DARBOTVARKĖS PROJEKTAS

Posėdis

2019 m. rugsėjo 4 d., trečiadienis, 9.00–10.30 val.  (koordinatorių posėdis)  ir 10.30–12.30 val. ir 14.30–18.30 val.

2019 m. rugsėjo 5 d., ketvirtadienis, 9.00–12.30 val.

Briuselis

Salė: Paul-Henri Spaak (5B001)

2019 m. rugsėjo 4 d. 9.00–10.30 val.  (uždaras)

1. Koordinatorių posėdis

* * *

2019 m. rugsėjo 4 d. 10.30–12.30 val.

2. Darbotvarkės tvirtinimas

3. Pirmininko pranešimai

4. Posėdžių protokolų tvirtinimas:

         2019 m. liepos 10 d. PV – PE639.757v01-00

         2019 m. liepos 24 d. PV – PE639.977v02-00

5. Europos Komisijos pareiškimai

DEVE/9/00619

         Komisijos pareiškimas (galbūt)

6. Europos Sąjungos 2020 finansinių metų bendrasis biudžetas. Visi skirsniai

DEVE/9/00542

 2019/2028(BUD) 

 

Nuomonės referentas:

 

Charles Goerens (Renew)

PA – PE639.818v01-00

Atsakingas komitetas:

 

BUDG –

(PPE) Monika Hohlmeier (PPE)
Eider Gardiazabal Rubial (S&D)

 

 

         Nuomonės projekto svarstymas

         Pakeitimų pateikimo terminas: 2019 m. rugsėjo 9 d. 18.00 val.

7. Vystomasis bendradarbiavimas su Mianmaru ir humanitarinė padėtis šalyje ir regione

DEVE/9/01150

         Keitimasis nuomonėmis su ES delegacijos Mianmare vadovu Kristianu Schmidtu ir Europos Komisijos atstovais

2019 m. rugsėjo 4 d. 14.30–15.30 val.

8. Vystomasis bendradarbiavimas su Iranu, įskaitant specialių priemonių naudojimą

DEVE/9/01147

         Keitimasis nuomonėmis su Europos Komisijos ir EIVT atstovais

2019 m. rugsėjo 4 d. 15.30–15.45 val.

*** Elektroninis balsavimas ***

9. Europos Sąjungos 2020 finansinių metų bendrasis biudžetas. Visi skirsniai

DEVE/9/00542

 

Nuomonės referentas:

 

Charles Goerens (Renew)

 

 

         Biudžeto pakeitimų svarstymas. BALSAVIMAS dėl biudžeto pakeitimų

*** Elektroninio balsavimo pabaiga ***

2019 m. rugsėjo 4 d. 15.45–18.30 val.

10. Europos Sąjungos skubiosios pagalbos Afrikai patikos fondas: įgyvendinimo padėtis ir ateities perspektyvos

DEVE/9/01151

         Keitimasis nuomonėmis su Europos Komisijos atstovais

11. Trūkstami 2,5 trilijonų JAV dolerių darnaus vystymosi tikslams. Kur ir kaip ieškoti daugiau lėšų?

DEVE/9/01148

         Keitimasis nuomonėmis su Jungtinių Tautų vystymosi programos atstovais rengiantis 2019 m. rugsėjo 26 d. JT aukšto lygio dialogui vystymosi finansavimo klausimais

2019 m. rugsėjo 5 d. 9.00–12.30 val.

12. Radikalios reformos ir vystymosi perspektyvos Etiopijoje

DEVE/9/01149

         Keitimasis nuomonėmis su ES delegacijos Etiopijoje vadovu Johanu Borgstamu, su Etiopijos ambasados Briuselyje atstovais ir su Europos Komisijos atstovais

13. Klimato kaita. Svarbiausias poveikis besivystančioms šalims ir dabartinė padėtis rengiantis 2019 m. gruodžio mėn. Santjage (Čilė) vyksiančiai Jungtinių Tautų bendrosios klimato kaitos konvencijos šalių 25-ajai konferencijai (COP 25)

DEVE/9/01152

         Keitimasis nuomonėmis su Veiksmų klimato srityje tinklo atstovais

14. Ebolos virusinės ligos protrūkis Kongo Demokratinėje Respublikoje: ekstremaliosios situacijos perspektyvos ir ES atsakas

DEVE/9/01076

         Keitimasis nuomonėmis su Pasaulio sveikatos organizacijos (PSO) ekstremalių sveikatai situacijų programų vykdomuoju direktoriumi dr. Michaeliu Ryanu

15. Klausimų valanda

16. Kiti klausimai

17. Kiti posėdžiai

         2019 m. rugsėjo 30 d. 15.00–18.30 val. (Briuselis)

         2019 m. spalio 1 d. 9.00–12.30 val. ir 14.30–18.30 val. (Briuselis)

● 2019 m. spalio 8 d. Balsavimas dėl galutinių kandidatūrų Sacharovo premijai gauti per neeilinį bendrą DEVE ir AFET komitetų posėdį

Atnaujinta: 2019 m. rugpjūčio 30 d.Teisinis pranešimas