PDF 183kWORD 1082k

 

Vystymosi komitetas

 

DEVE(2019)1008_1

DARBOTVARKĖS PROJEKTAS

Neeilinis posėdis

2019 m. spalio 8 d., antradienis, 9.00–13.00 val.

Briuselis

Salė: Altiero Spinelli (1E-2)

1. Darbotvarkės tvirtinimas

2. Pirmininko pranešimai

3. Europos Komisijos pareiškimai

DEVE/9/00619

         Komisijos pareiškimas (galbūt)

4. Vykstančios derybos dėl naujo Europos Sąjungos ir Afrikos, Karibų ir Ramiojo vandenyno valstybių grupės partnerystės susitarimo

DEVE/9/01339

 2019/2832(RSP) 

 

Pranešėjas:

 

Tomas Tobé (PPE)

RE – PE641.214v01-00
QO – PE641.254v02-00
QO – PE641.253v01-00

Atsakingas komitetas:

 

DEVE

 

 

 

         Klausimų Komisijai ir Tarybai, į kuriuos atsakoma žodžiu, ir pasiūlymo dėl rezoliucijos projekto svarstymas

5. 25-oji Jungtinių Tautų bendrosios klimato kaitos konvencijos šalių konferencija (COP25)

DEVE/9/01348

         Pakeitimų, kuriuos ketinama siųsti Aplinkos, visuomenės sveikatos ir maisto saugos (ENVI) komitetui, svarstymas

2019 m. spalio 8 d. 10.15 val.

*** Elektroninis balsavimas ***

6. 25-oji Jungtinių Tautų bendrosios klimato kaitos konvencijos šalių konferencija (COP25)

DEVE/9/01348

         Pakeitimų priėmimas

7. Europos Sąjungos 2020 finansinių metų bendrasis biudžetas. Visi skirsniai

DEVE/9/00542

 2019/2028(BUD) 11734/2019 – C9-0119/2019

 

Nuomonės referentas:

 

Charles Goerens (RENEW)

PA – PE639.818v01-00
AM – PE641.135v01-00
AB – PE640.622v01-00

Atsakingas komitetas:

 

BUDG –

(PPE) Monika Hohlmeier (PPE)
Eider Gardiazabal Rubial (S&D)

DT – PE639.763v02-00

 

         Nuomonės projekto tvirtinimas

*** Elektroninio balsavimo pabaiga ***

Bendrosios diskusijos dėl 8–11 punktų

8. Europos Sąjungos ir Vietnamo Socialistinės Respublikos laisvosios prekybos susitarimo sudarymas

DEVE/9/00394

*** 2018/0356(NLE) 06050/2019 – C9-0023/2019

 

Nuomonės referentas:

 

Tomas Tobé (PPE)

PA – PE641.172v01-00

Atsakingas komitetas:

 

INTA –

Jan Zahradil (ECR)

 

 

         Nuomonės projekto svarstymas

         Pakeitimų pateikimo terminas: 2019 m. spalio 9 d. 11.00 val.

9. Europos Sąjungos ir Vietnamo Socialistinės Respublikos laisvosios prekybos susitarimo sudarymas

DEVE/9/01328

 

Pranešėjas:

 

Tomas Tobé (PPE)

PA – PE641.208v01-00

 

         Nuomonės projekto svarstymas

         Pakeitimų pateikimo terminas: 2019 m. spalio 9 d. 11.00 val.

10. Europos Sąjungos bei jos valstybių narių ir Vietnamo Socialistinės Respublikos investicijų apsaugos susitarimas

DEVE/9/00392

*** 2018/0358(NLE) 05931/2019 – C9-0020/2019

 

Nuomonės referentas:

 

Tomas Tobé (PPE)

PA – PE641.171v01-00

Atsakingas komitetas:

 

INTA –

Jan Zahradil (ECR)

 

 

         Nuomonės projekto svarstymas

         Pakeitimų pateikimo terminas: 2019 m. spalio 9 d. 11.00 val.

11. Europos Sąjungos bei jos valstybių narių ir Vietnamo Socialistinės Respublikos investicijų apsaugos susitarimas

DEVE/9/01329

 

Pranešėjas:

 

Tomas Tobé (PPE)

PA – PE641.207v01-00

 

         Nuomonės projekto svarstymas

         Pakeitimų pateikimo terminas: 2019 m. spalio 9 d. 11.00 val.

12. Tarybos sprendimas, kuriuo iš dalies keičiamas 2013 m. lapkričio 25 d. Tarybos sprendimas 2013/755/ES dėl užjūrio šalių bei teritorijų ir Europos Sąjungos asociacijos (Užjūrio asociacijos sprendimas)

DEVE/9/01109

* 2019/0162(CNS) COM(2019)0359 – C9-0118/2019

 

Atsakingas komitetas:

 

DEVE

 

 

 

         Komisijos pranešimas

13. Klausimų valanda

14. Kiti klausimai

15. Kiti posėdžiai

         2019 m. lapkričio 6 d. 9.00–12.30 val. ir 14.30–18.30 val. (Briuselis)

         2019 m. lapkričio 7 d. 9.00–12.30 val. (Briuselis)

* * *

2019 m. spalio 8 d. 11.30 val. (uždaras)

16. Koordinatorių posėdis

* * *

2019 m. spalio 8 d. 15.00–16.30 val.

Kartu su Užsienio reikalų (AFET) komitetu (posėdžių salė PHS 3C50)

17. Kaimynystės, vystomojo ir tarptautinio bendradarbiavimo priemonės sukūrimas

CJ19/9/01257

***I 2018/0243(COD) COM(2018)0460 – C8-0275/2018

 

Atsakingi komitetai:

 

AFET DEVE

 

 

 

• Balsavimas dėl sprendimo pradėti tarpinstitucines derybas (žr. atskirą darbotvarkę)

Uždaras posėdis

Kartu su Užsienio reikalų komitetu ir Žmogaus teisių pakomitečiu (posėdžių salė PHS 3C50)

18. 2019 m. Sacharovo premija už minties laisvę

DEVE/9/01490

Balsavimas dėl galutinio kandidatų sąrašo

Atnaujinta: 2019 m. spalio 3 d.Teisinis pranešimas