PDF 199kWORD 336k

 

Výbor pro rozvoj

 

DEVE(2019)1106_1

NÁVRH POŘADU JEDNÁNÍ

Schůze

Středa 6. listopadu 2019, 9:00–13:00 a 14:30–17:00 a 17:00–18:30  (schůze koordinátorů)

Čtvrtek 7. listopadu 2019, 9:00–12:30

Brusel

Místnost: Paul-Henri Spaak (4B001)

6. listopadu 2019, 9:00–10:00

***V zasedací místnosti PHS 3C050***
společně s Výborem pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci a Výborem pro zahraniční věci

1. Nástroj EU pro Turecko a situace syrských uprchlíků v Turecku

DEVE/9/01700

         Výměna názorů s Evropskou komisí, Evropskou službou pro vnější činnosti (ESVČ) a vysokým komisařem OSN pro uprchlíky (UNHCR) - bude potvrzeno

6. listopadu 2019, 10:00–12:00

***V zasedací místnosti PHS 4B001***

2. Přijetí pořadu jednání

3. Sdělení předsedy

4. Schválení zápisů ze schůzí:

         30. září 2019 PV – PE642.867v02-00

         8. října 2019 PV – PE642.871v01-00

5. Oznámení Komise

DEVE/9/00619

         (případně) prohlášení Komise

6. Rozhodnutí Rady, kterým se mění rozhodnutí Rady 2013/755/EU ze dne 25. listopadu 2013 o přidružení zámořských zemí a území k Evropské unii („rozhodnutí o přidružení zámoří“)

DEVE/9/01109

* 2019/0162(CNS) COM(2019)0359 – C9-0118/2019

 

Zpravodaj:

 

Tomas Tobé (PPE)

PR – PE642.951v01-00

Příslušný výbor:

 

DEVE

 

 

 

         projednání návrhu zprávy

         schválení použití zjednodušeného postupu bez pozměňovacích návrhů (čl. 52 odst. 1)

7. Přistoupení Šalamounových ostrovů k prozatímní dohodě o partnerství mezi Evropským společenstvím na jedné straně a tichomořskými státy na straně druhé

DEVE/9/00468

*** 2019/0099(NLE) 09405/2019 – C9-0010/2019

 

Zpravodajka:

 

Michèle Rivasi (Verts/ALE)

PA – PE642.995v01-00

Příslušný výbor:

 

INTA –

André Rougé (ID)

PR – PE642.904v02-00

 

         projednání návrhu stanoviska

8. Akční plán pro rovnost žen a mužů II

DEVE/9/01709

         Výměna názorů s Evropskou komisí ohledně výroční zprávy o provádění za rok 2018

6. listopadu 2019, 12:00–13:00

***V zasedací místnosti ASP 3G3***
společně s Výborem pro práva žen a rovnost pohlaví

9. 25. výročí Mezinárodní konference o populaci a rozvoji (ICPD25) (summit v Nairobi)

DEVE/9/01561

 2019/2850(RSP) 

 

Příslušný výbor:

 

FEMM

 

RE – PE642.964v01-00

 

         projednání společného návrhu usnesení

         Výměna názorů o pracovní cestě výborů DEVE/FEMM na nairobský summit ICPD25 (Keňa)

6. listopadu 2019, 14:30–15:30

***V zasedací místnosti PHS 4B001***

*** Elektronické hlasování ***

10. Probíhající jednání o nové dohodě o partnerství mezi Evropskou unií a zeměmi skupiny afrických, karibských a tichomořských států

DEVE/9/01339

 2019/2832(RSP) 

 

Zpravodaj:

 

Tomas Tobé (PPE)

RE – PE641.214v01-00
QO – PE641.254v02-00
QO – PE641.253v01-00
AM – PE641.421v01-00
AM – PE641.398v01-00
AM – PE641.422v01-00

Příslušný výbor:

 

DEVE

 

 

 

         Přijetí otázek k ústnímu zodpovězení Komisí a Radou a přijetí návrhu usnesení

*** Konec elektronického hlasování ***

11. Cesta delegace ad hoc na summit OSN o opatřeních v oblasti klimatu, summit OSN o cílech udržitelného rozvoje a dialog na vysoké úrovni o financování rozvoje, New York, 23.–26. září 2019

DEVE/9/01708

         Zpráva předsedy členům výboru

6. listopadu 2019, 15:30–17:00

***V zasedací místnosti JAN 2Q2***
Společně s Výborem pro zahraniční věci

12. Nejnovější vývoj v Afghánistánu

DEVE/9/01704

         Výměna názorů s Gunnarem Wiegandem (výkonným ředitelem pro Asii a Tichomoří, ESVČ) a Pierrem Amilhatem (ředitelem pro Asii a Blízký východ, GŘ DEVCO, Evropská komise)

13. Zřízení nástroje pro sousedství a rozvojovou a mezinárodní spolupráci

CJ19/9/01257

***I 2018/0243(COD) COM(2018)0460 – C8-0275/2018

 

Zpravodajové:

 

Michael Gahler (PPE)
Charles Goerens (Renew)
Maria Arena (S&D)
Rasa Juknevičienė (PPE)

 

Příslušný výbor:

 

AFET, DEVE

 

 

 

• zpráva příslušnému výboru o jednání (čl. 74 odst. 3) (viz samostatný pořad jednání)

6. listopadu 2019, 17:00–18:30  (neveřejná)

***V zasedací místnosti PHS 4B001***

14. Schůze koordinátorů

7. listopadu 2019, 9:00–12:30

***V zasedací místnosti PHS 4B001***

15. Podpora EU dětem v rozvojových zemích: budoucí výzvy

DEVE/9/01710

         Výměna názorů s Evropskou komisí a organizací UNICEF

Společně projednávané body 16-17

16. Protokol o provádění Dohody mezi Evropským společenstvím a Republikou Guinea-Bissau o partnerství v odvětví rybolovu (2019–2024)

DEVE/9/00463

*** 2019/0090(NLE) 08928/2019 – C9-0011/2019

 

Zpravodajka:

 

Caroline Roose (Verts/ALE)

PA – PE642.950v01-00

Příslušný výbor:

 

PECH –

João Ferreira (GUE/NGL)

PR – PE641.178v01-00

 

         projednání návrhu stanoviska

17. Protokol o provádění Dohody mezi Evropským společenstvím a Republikou Guinea-Bissau o partnerství v odvětví rybolovu (2019–2024)

DEVE/9/01649

 2019/0090M(NLE) 

 

Zpravodajka:

 

Caroline Roose (Verts/ALE)

 

Příslušný výbor:

 

PECH –

João Ferreira (GUE/NGL)

PR – PE642.938v01-00

 

         projednání návrhu stanoviska

Společně projednávané body 18-19

18. Uzavření protokolu o provádění Dohody mezi Evropskou unií a Kapverdskou republikou o partnerství v odvětví rybolovu (2019–2024)

DEVE/9/00457

*** 2019/0078(NLE) 08662/2019 – C9-0004/2019

 

Zpravodajka:

 

Catherine Chabaud (Renew)

PA – PE641.364v01-00

Příslušný výbor:

 

PECH –

Cláudia Monteiro de Aguiar (PPE)

 

 

         projednání návrhu stanoviska

19. Uzavření protokolu o provádění Dohody mezi Evropskou unií a Kapverdskou republikou o partnerství v odvětví rybolovu (2019–2024)

DEVE/9/01500

 2019/0078M(NLE) 

 

Zpravodajka:

 

Catherine Chabaud (Renew)

PA – PE642.934v02-00

Příslušný výbor:

 

PECH –

Cláudia Monteiro de Aguiar (PPE)

 

 

         projednání návrhu stanoviska

20. Posílení opatření EU na ochranu a obnovu světových lesů

DEVE/9/01707

         vystoupení Komise

21. Mise pro sledování průběhu všeobecných voleb v Mosambiku dne 15. října 2019

DEVE/9/01733

         Výměna názorů s Nachem Sánchezem Amorem, hlavním pozorovatelem EU, a José Manuelem Garcíou Margallem y Marfilem, předsedou delegace Evropského parlamentu pro sledování voleb

22. Doba vyhrazená pro otázky

23. Různé

24. Příští schůze

         2. prosince 2019, 15:00–18:30 (Brusel)

         3. prosince 2019, 9:00–12:30 a 14:30–18:30 (Brusel)

Poslední aktualizace: 4. listopadu 2019Právní upozornění