PDF 197kWORD 334k

 

Udviklingsudvalget

 

DEVE(2019)1106_1

FORSLAG TIL DAGSORDEN

Møde

Onsdag den 6. november 2019 kl. 9.00-13.00 og 14.30-17.00 og 17.00-18.30  (koordinatormøde)

Torsdag den 7. november 2019 kl. 9.00-12.30

Bruxelles

Mødelokale: Paul-Henri Spaak (4B001)

Den 6. november 2019 kl. 9.00-10.00

*** I mødelokale PHS 3C050 ***
Sammen med Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender og Udenrigsudvalget

1. EU's facilitet for Tyrkiet og situationen for syriske flygtninge i Tyrkiet

DEVE/9/01700

         Drøftelse med deltagelse af Europa-Kommissionen, Tjenesten for EU's Optræden Udadtil (EU-Udenrigstjenesten) og FN's Højkommissariat for Flygtninge (UNHCR) (skal bekræftes)

Den 6. november 2019 kl. 10.00-12.00

*** I mødelokale PHS 4B001 ***

2. Vedtagelse af dagsorden

3. Meddelelser fra formanden

4. Godkendelse af protokollerne fra møderne

         30. september 2019 PV – PE642.867v02-00

         8. oktober 2019 PV – PE642.871v01-00

5. Meddelelser fra Kommissionen

DEVE/9/00619

         Erklæring fra Kommissionen (eventuelt)

6. Rådets afgørelse om ændring af Rådets afgørelse 2013/755/EU af 25. november 2013 om de oversøiske landes og territoriers associering med Den Europæiske Union ("associeringsafgørelsen")

DEVE/9/01109

* 2019/0162(CNS) COM(2019)0359 – C9-0118/2019

 

Ordfører:

 

Tomas Tobé (PPE)

PR – PE642.951v01-00

Kor.udv.:

 

DEVE

 

 

 

         Behandling af udkast til betænkning

         Vedtagelse af anvendelse af den forenklede procedure uden ændringsforslag (artikel 52, stk. 1)

7. Salomonøernes tiltrædelse af den foreløbige partnerskabsaftale mellem Det Europæiske Fællesskab på den ene side og Stillehavslandene på den anden side

DEVE/9/00468

*** 2019/0099(NLE) 09405/2019 – C9-0010/2019

 

Ordfører for udtalelse:

 

Michèle Rivasi (Verts/ALE)

PA – PE642.995v01-00

Kor.udv.:

 

INTA –

André Rougé (ID)

PR – PE642.904v02-00

 

         Behandling af udkast til udtalelse

8. Kønshandlingsplan II

DEVE/9/01709

         Drøftelse med Kommissionen om den årlige gennemførelsesrapport for 2018

Den 6. november 2019 kl. 12.00-13.00

*** I mødelokale ASP 3G3 ***
Sammen med Udvalget om Kvinders Rettigheder og Ligestilling

9. 25-året for den internationale konference om befolkning og udvikling (ICPD25) (Nairobitopmødet)

DEVE/9/01561

 2019/2850(RSP) 

 

Kor.udv.:

 

FEMM

 

RE – PE642.964v01-00

 

         Behandling af udkast til fælles forslag til beslutning

         Drøftelse om DEVE/FEMM's delegationrejse til FN-topmødet om ICPD25 i Nairobi (Kenya)

Den 6. november 2019 kl. 14.30-15.30

*** I mødelokale PHS 4B001 ***

*** Elektronisk afstemning ***

10. De igangværende forhandlinger om en ny partnerskabsaftale mellem Den Europæiske Union og gruppen af stater i Afrika, Vestindien og Stillehavet

DEVE/9/01339

 2019/2832(RSP) 

 

Ordfører:

 

Tomas Tobé (PPE)

RE – PE641.214v01-00
QO – PE641.254v02-00
QO – PE641.253v01-00
AM – PE641.421v01-00
AM – PE641.398v01-00
AM – PE641.422v01-00

Kor.udv.:

 

DEVE

 

 

 

         Vedtagelse af forespørgsler til mundtlig besvarelse fra Kommissionen og Rådet og et forslag til beslutning

*** Elektronisk afstemning afsluttet ***

11. Ad hoc-delegation til FN-topmøderne om klimaindsatsen og målene for bæredygtig udvikling og højniveaudialogen om udviklingsfinansiering, New York, den 23.-26. september 2019

DEVE/9/01708

         Tilbagemelding til udvalget ved formanden

Den 6. november 2019 kl. 15.30-17.00

*** I mødelokale JAN 2Q2 ***
Sammen med Udenrigsudvalget

12. Den seneste udvikling i Afghanistan

DEVE/9/01704

         Drøftelse med Gunnar Wiegand, administrerende direktør for Asien og Stillehavsområdet, EU-Udenrigstjenesten, og Pierre Amilhat, direktør for Asien og Mellemøsten, GD DEVCO, Kommissionen

13. Oprettelse af et instrument for naboskab, udviklingssamarbejde og internationalt samarbejde

CJ19/9/01257

***I 2018/0243(COD) COM(2018)0460 – C8-0275/2018

 

Ordførere:

 

Michael Gahler (PPE)
Charles Goerens (Renew)
Maria Arena (S&D)
Rasa Juknevičienė (PPE)

 

Kor.udv.:

 

AFET, DEVE

 

 

 

• Tilbagemelding til udvalget om forhandlingerne (forretningsordenens artikel 74, stk. 3) (se særskilt dagsorden)

Den 6. november 2019 kl. 17.00-18.30  (for lukkede døre)

*** I mødelokale PHS 4B001 ***

14. Koordinatormøde

Den 7. november 2019 kl. 9.00-12.30

*** I mødelokale PHS 4B001 ***

15. EU-støtte til børn i udviklingslande: kommende udfordringer

DEVE/9/01710

         Drøftelse med Europa-Kommissionen og UNICEF

Behandling under ét af punkt 16 og 17

16. Protokol til gennemførelse af fiskeripartnerskabsaftalen mellem Det Europæiske Fællesskab og Republikken Guinea-Bissau (2019-2024)

DEVE/9/00463

*** 2019/0090(NLE) 08928/2019 – C9-0011/2019

 

Ordfører for udtalelse:

 

Caroline Roose (Verts/ALE)

PA – PE642.950v01-00

Kor.udv.:

 

PECH –

João Ferreira (GUE/NGL)

PR – PE641.178v01-00

 

         Behandling af udkast til udtalelse

17. Protokol til gennemførelse af fiskeripartnerskabsaftalen mellem Det Europæiske Fællesskab og Republikken Guinea-Bissau (2019-2024)

DEVE/9/01649

 2019/0090M(NLE) 

 

Ordfører for udtalelse:

 

Caroline Roose (Verts/ALE)

 

Kor.udv.:

 

PECH –

João Ferreira (GUE/NGL)

PR – PE642.938v01-00

 

         Behandling af udkast til udtalelse

Behandling under ét af punkt 18 og 19

18. Indgåelse af protokollen til gennemførelse af fiskeripartnerskabsaftalen mellem Det Europæiske Fællesskab og Republikken Kap Verde (2019-2024)

DEVE/9/00457

*** 2019/0078(NLE) 08662/2019 – C9-0004/2019

 

Ordfører for udtalelse:

 

Catherine Chabaud (Renew)

PA – PE641.364v01-00

Kor.udv.:

 

PECH –

Cláudia Monteiro de Aguiar (PPE)

 

 

         Behandling af udkast til udtalelse

19. Indgåelse af protokollen til gennemførelse af fiskeripartnerskabsaftalen mellem Det Europæiske Fællesskab og Republikken Kap Verde (2019-2024)

DEVE/9/01500

 2019/0078M(NLE) 

 

Ordfører for udtalelse:

 

Catherine Chabaud (Renew)

PA – PE642.934v02-00

Kor.udv.:

 

PECH –

Cláudia Monteiro de Aguiar (PPE)

 

 

         Behandling af udkast til udtalelse

20. Styrkelse af EU's indsats for at beskytte og genoprette verdens skove

DEVE/9/01707

         Redegørelse ved Kommissionen

21. Valgobservationsmission til Mozambique for at observere parlamentsvalget den 15. oktober 2019

DEVE/9/01733

         Drøftelse med Nacho Sánchez Amor, EU-chefobservatør, og José Manuel García Margallo y Marfil, formand for Europa-Parlamentets valgobservationsdelegation

22. Spørgetid

23. Diverse sager

24. Næste møder

         den 2. december 2019 kl. 15.00-18.30 (Bruxelles)

         den 3. december 2019 kl. 9.00-12.30 og 14.30-18.30 (Bruxelles)

Seneste opdatering: 30. oktober 2019Juridisk meddelelse